Czego uczą się uczniowie w klasie trzeciej szkoły średniej na lekcjach języka polskiego?

Jaki podręcznik wybrać do nauki języka polskiego w klasach trzecich szkół średnich?

Zanim przejdziemy do omawiania zagadnień, które znajdują się w drugiej części klasy trzeciej, warto przyjrzeć się podręcznikowi. Wartym uwagi podręcznikiem jest Ponad słowami 3. Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl autorstwa Joanny Kościerzyńskiej, Anny Cisowskiej, Małgorzaty Mateckiej, Aleksandry Wróblewskiej, Joanny Ginter, Anny Równy. Uczniowie korzystając z tego podręcznika mają szansę na używanie przejrzystych i estetycznych infografik.

Jakie zagadnienia omawiane są w drugiej części klasy trzeciej szkoły średniej?

Na zajęciach w drugiej części klasy trzeciej szkoły średniej, omawiane są zagadnienia związane z dwudziestoleciem międzywojennym. Uczniowie mają szansę poznać twórczość takich autorów jak Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska- Jasnorzewska, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Franz Kafka, Michaił Bułhakow. Uczniowie również będą mieli możliwość poznania filozofii, architektury, sztuki oraz komentarzy do tekstów kultury zawartych w podręczniku. Uczniowie mogą też poznać współczesne odwołania do międzywojnia. 

W ramach języka polskiego uczniowie również będą mieli kształcenie językowe, podczas którego uczyć się będą o poprawności językowej, normach językowych, innowacjach językowych oraz błędach językowych. Będą również mieć możliwość rozwijania  umiejętności pisania tekstów takich jak felieton, skarga, zażalenie, reklamacja. W ramach powtórek do egzaminu maturalnego czeka na  nich powtórzenie wiadomości po każdym dziale, najważniejsze informacje na początku tematu. W ramach tej powtórki czeka na nich również ćwiczenie interpretacji tekstu, krytyczne czytanie tekstu oraz powtórzenie z zakresu kompetencji językowych i komunikacyjnych.

W trzeciej klasie również czeka na uczniów omawianie epoki literackiej, jaką jest wojna i okupacja. Uczniowie będą mogli poznać biografie i twórczość takich artystów takich jak Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Tadeusz Borowski, Gustaw Herling- Grudziński, Hanna Krall.